MAI LUMINOS - MAI NOROCOS

REGULAMENTUL TOMBOLEI

„MAI LUMINOS - MAI NOROCOS”

(03.11.2021 - 31.12.2021)

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI.

Organizatorul tombolei „MAI LUMINOS - MAI NOROCOS” este: Compania NAVARH BTB SRL, având sediul la adresa: str.Mihail Sadoveanu 42, mun. Chişinău, MD-2075, Republica Moldova, cod fiscal 1017600008492.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusive a Legii Nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, Legii Nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

2.2. Prezentul Regulament, reglementează condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniei de promovare a produselor comercializate de ”NAVARH BTB SRL”, în showroom-ul LuminaLED și extragerile de premii în cadrul Tombolei.

2.3. Termenii și condițiile prezentului Regulament, sunt obligatorii pentru toți participanții la tombolă.

2.4. Prezentul Regulament va fi făcut public începând cu data de 03.11.2021, fiind disponibil oricărei persoane pe site-ul www.luminaled.md și afișat în incinta showroom-ului LuminaLED.

3. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

3.1. Tombola, cu ocazia aniversării unui a 2 ani de activitate a showroom-ului LuminaLED, este organizată și se desfășoară în perioada 2 noiembrie 2021- 31 decembrie 2021, în showroom-ul LuminaLED, adresa se regăsește pe site-ul www.luminaled.md.

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda și/sau înceta, și/sau amâna, și/sau prelungi oricând perioada de desfășurare a Tombolei, aceste decizii urmând a fi aduse la cunoștința publicului prin campanii de publicitate și informare prin mediul mass-media, pagina de internet și/sau prin orice alte materiale și modalități publicitare disponibile.

4. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1. La această tombolă poate participa orice persoană fizică, cu vârsta mai mare de 18 ani, care achiziționează produse direct din showroom-ul LuminaLED în valoare mai mare de 1000,00 (una mie) lei MDL, bon fiscal unic. Bonurile fiscale nu pot fi cumulative din zile diferite. 

4.2. În baza bonului de casă cumpărătorului i se oferă posibilitatea, în ziua achiziționării mărfurilor în showroom-ul LuminaLED, de a participa la extragere. Poate folosi boxa (lototron) în care vor fi toate talonașele, conținând cadourile de participare pentru bonurile fiscale ce se încadrează în grila 1000 (una mie) lei MDL -4000 (patru mii) lei MDL, sau Roata Norocului cu categoriile cadourilor pentru bonurile fiscale valoarea cărora depășește 4001 (patru mii unu) lei MDL.  Folosirea concomitentă a două variante de extrageri, boxă și roata norocului, este STRICT INTERZISĂ. 

4.3. Nu pot participa la Tombolă persoanele juridice, angajații companiei NAVARH BTB SRL. 

4.4. Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului.

5. CONȚINUTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5.1. Tombola organizată cu ocazia aniversării a 2 ani de activitate a showroom-ului LuminaLED presupune oferirea unui premiu în baza efectuării unei cumpărături în valoare mai mare de 1000,00 (una mie) lei MDL și/sau 4001,00 (patru mii unu) lei MDL, bon fiscal la o singură cumpărătură. Talonul câștigător se extrage în baza bonului fiscal în ziua cumpărăturii efective. 

5.2. Pentru extragere va fi folosit o boxă (lototron) în care vor fi toate talonașele, conținând cadourile de participare pentru bonurile fiscale ce se încadrează în grila 1000 (una mie) lei MDL - 4000 (patru mii) lei MDL, și Roata Norocului cu categoriile cadourilor pentru bonurile fiscale valoarea cărora depășește 4001 (patru mii unu) lei MDL. Participantul la tombolă dacă a efectuat o cumpărătură în valoare de 2000 (două mii) lei MDL, bon fiscal unic, este în drept să extragă un talonaș câștigător din boxă. Dacă suma cumpărăturii depășește 4001 (patru mii unu) lei MDL, bon fiscal unic, participantul este în drept să rotească roata norocului. Folosirea concomitentă a două variante de extrageri, boxă și roata norocului, este STRICT INTERZISĂ. 

5.2.1. Modalitatea extragerii cadoului folosind boxa. Participantul la tombolă, în prezența unui reprezentant a companiei NAVARH BTB SRL, desinestătător va extrage talonul cu premiu și prin răzuirea scratch card-ului unde este ascunsă denumirea acestuia, se va anunța premiul și înmânarea acestuia momentan. Premiul este predat după întocmirea unui proces verbal, semnat de ambele părți, împreună cu documentele aferente fiecărui premiu: certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, documente tehnice (după caz).

5.2.2. Modalitatea extragerii cadoului folosind Roata Norocului. Participantul la tombolă, în prezența unui reprezentant a companiei NAVARH BTB SRL, desinestătător va roti Roata Norocului, pentru a alege categoria cu cadouri. După alegerea categoriei participantul își alege produsul din categoria dată. De ex., s-a extras categoria LUSTRE, participantul poate alege la dorință o lustră din fondul de premii. NU poate alege un alt produs din altă categorie. Se va anunța premiul și înmânarea acestuia momentan. Premiile vor fi predate după întocmirea unui proces verbal, semnat de ambele părți, împreună cu documentele aferente fiecărui premiu: certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, documente tehnice (după caz).

5.3. Se consideră că Organizatorul și-a executat obligația sa privind informarea și oferirea cadoului Câștigătorului din momentul executării acțiunilor specificate în p. 5.3. al prezentului Regulament.

5.4. Dreptul de proprietate și riscurile asociate premiilor vor fi transferate câștigătorilor premiilor respective la momentul predării premiilor.

5.5. Cadoul câștigat de Participantul la tombolă nu poate fi schimbat contra valoare bănească sau altă marfă din showroom-ul LuminaLED.

5.6. Participanții la extragerile premiilor nu vor avea careva obiecții, pretenții, reclamații etc. cu privire la condițiile stipulate în prezentul Regulament.

5.7. Persoanele participante în cadrul Tombolei, care au primit cadoul și intenționează să restituie marfa procurată, nu dispun de dreptul de restituire a mijloacelor financiare, dar dispun de dreptul de înlocuire a acesteia cu o altă marfă din showroom-ul LuminaLED, amplasat pe adresa: R.M. mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 42 în mărimea valorii achitate.

6. RESPONSABILITATE  

6.1. Toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanților.

6.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru careva eveniment care determină imposibilitatea participării la tombolă. 

6.3. Toți angajații companiei NAVARH BTB SRL sunt obligați să informeze clienții despre condițiile de participare la tombola „MAI LUMINOS - MAI NOROCOS”.

6.4. Prin participarea la Campanie, toți Participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial și oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală și exclusivă a Participanților și eventualilor câștigători.

6.5. Participantul ce a câștigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă să primească premiul respectiv conform regulilor stabilite de prezentul Regulament sau să prezinte în scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv în aceiași zi. 

7. LITIGII

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

7.2. Organizatorul nu va accepta nici o pretenție cu referire la modul de organizare a extragerii premiului și privind rezultatele extragerii premiului.

7.3. Participanții la Tombolă nu au dreptul să solicite modificarea și/sau excluderea oricăror condiții sau puncte ale prezentului Regulament.

8. PREMIILE TOMBOLEI

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica sau anula unele premii pe toată perioada desfășurării campaniei promoționale. Fondul de premii include:

-TELEVIZOARE;

-CUPTOARE CU MICROUNDĂ; 

-ASPIRATOARE;

-CORPURI DE ILUMINAT;

-ARTICOLE DECORATIVE;

-SURSE DE ILUMINAT CU LED;

-INSTRUMENTE ELECTRICE;

-MARFURI IGIENĂ;

-ALTE PREMII.

9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta campanie promoțională în conformitate cu legislația în vigoare. Toate datele personale ale participanților furnizate la această campanie vor deveni proprietatea organizatorului, cu dreptul de a fi utilizat corespunzător. Participanții la promoție sunt de acord ca datele personale să fie utilizate pentru acțiuni promoționale viitoare, fără alte obligații sau plăți. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu legislația.

10. REGULAMENTUL TOMBOLEI „MAI LUMINOS - MAI NOROCOS”

Regulamentul Oficial este disponibil pentru toți participanții pe www.luminaled.md și în showroom-ul LuminaLED amplasat pe adresa: R.M. mun.Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 42, sau pentru oricine apelând Infoline: 069202042, între orele 8:00 – 19:00, de luni până vineri, 9:00 – 18:00 sâmbătă și duminică, exclusiv sărbătorile legale, pe întreagă durată a Campaniei. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.