Cadou Garantat

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE”

(16.04.2021 - 30.06.2021)

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE” .

Organizatorul campaniei „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE” este: Compania NAVARH BTB SRL, având sediul la adresa: str.Mihail Sadoveanu 42, mun. Chişinău, MD-2075, Republica Moldova, cod fiscal 1017600008492.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusive a Legii Nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, Legii Nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

2.2. Prezentul Regulament, reglementează condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniei de promovare a produselor comercializate de ”NAVARH BTB SRL”, în showroom-ul LuminaLED și oferirea cadourilor în cadrul campaniei promoționale.

2.3. Termenii și condițiile prezentului Regulament, sunt obligatorii pentru toți participanții la campanie.

2.4. Prezentul Regulament va fi făcut public începînd cu data de 16.04.2021, fiind disponibil oricărei persoane pe site-ul www.luminaled.md si afișat în incinta showroom-ului LuminaLED.

3. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Campania este organizată și se desfășoară în perioada 16 aprilie 2021- 30 iunie 2021, în showroom-ul LuminaLED, adresa se regăsește pe site-ul www.luminaled.md.

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda și/sau înceta, și/sau amâna, și/sau prelungi oricând perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale, aceste decizii urmând a fi aduse la cunoștința publicului prin campanii de publicitate și informare prin mediul mass-media, pagina de internet și/sau prin orice alte materiale și modalități publicitare disponibile.

4. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1. La această campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta mai mare de 18 ani, care achiziționează produse din secția Instalații Sanitare și anume: cadă din fontă sau acril, closet de podea sau suspendat, dulap cu lavoar direct din showroom-ul LuminaLED. În baza bonului de casă cumpărătorului i se oferă un cadou care este pus la dispoziție de către organizator conform grilei stabilite:

a. Set cadou pentru cadă - Sifon ANI p/u baie + Gel de duș

b. Set cadou pentru closet - Cot WC flexibil + Perie WC

c. Set cadou pentru dulap de la 4000 lei - Set pentru baie ceramic + Dermomed săpun-cremă 600 ml

d. Set cadou pentru dulap până la 4000 lei - Set pentru baie plastic + Dermomed săpun-cremă 600 ml

Cadourile puse la dispoziție pentru fiecare grilă diferă în dependență de grupa produsului achiziționat de către client.  Clientul nu are dreptul sa-și ia un cadou din altă grilă, ce este preconizat la procurarea altei categorii de produse. 

4.2. Nu pot participa la Campania „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE” persoanele juridice și angajații companiei NAVARH BTB SRL. 

4.3. Participanţii la Campania „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.

5. CONȚINUTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5.1. Campania „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE” presupune oferirea unui cadou la procurarea: cadă din fontă sau acril, closet de podea sau suspendat, dulap cu lavoar. Cadoul se va acorda în baza bonului fiscal în ziua cumpărăturii efective. 

5.2. Cadourile vor fi expuse în dreptul fiecărui produs ce participă în Campanie. 

5.3. Cadourile vor fi predate după întocmirea unui proces verbal, semnat de ambele părți.

5.4. Se consideră că Organizatorul și-a executat obligația sa privind informarea și oferirea cadoului Câștigătorului din momentul executării acțiunilor specificate în p. 5.3. al prezentului Regulament.

5.5. Dreptul de proprietate și riscurile asociate cadourilor vor fi transferate câștigătorilor la momentul predării premiilor.

5.6. Cadoul oferit la Campania „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE” nu poate fi schimbat contra valoare bănească sau altă marfă din showroom-ul LuminaLED.

5.7. Participanții la Campania „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE” nu vor avea careva obiecții, pretenții, reclamații etc. cu privire la condițiile stipulate în prezentul Regulament.

5.8. Persoanele participante în cadrul Campaniei, care au primit cadoul și intenționează să restituie marfa procurată, nu dispun de dreptul de restituire a mijloacelor financiare, dar dispun de dreptul de înlocuire a acesteia cu o altă marfă din showroom-ul LuminaLED, amplasat pe adresa: R.M. mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 42 în mărimea valorii achitate.

6. RESPONSABILITATE  

6.1. Toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanților.

6.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru careva eveniment care determină imposibilitatea participării la Campania „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE”. 

6.3. Toți angajații companiei NAVARH BTB SRL sunt obligați să informeze clienții despre condițiile de participare la Campania „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE”.

6.4. Prin participarea la Campanie, toți Participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial și oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală și exclusivă a Participanților și eventualilor câștigători.

6.5. Participantul ce a câștigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă să primească premiul respectiv conform regulilor stabilite de prezentul Regulament sau să prezinte în scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv în aceiași zi. 

7. LITIGII

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

7.2. Organizatorul nu va accepta nici o pretenție cu referire la modul de organizare a extragerii premiului şi privind rezultatele extragerii premiului.

7.3. Participanţii la Campania „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE” nu au dreptul să solicite modificarea şi/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.

8. PREMIILE CAMPANIEI „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE”

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica sau anula unele premii pe toată perioda desfășurării campaniei promoționale. Fondul de premii include:

-Sifon ANI p/u baie ;

-Gel de duș; 

-Perie WC;

-Cot WC flexibil;

-Set pentru baie;

-Săpun cremă.

9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta campanie promoțională în conformitate cu legislația în vigoare. Toate datele personale ale participanților furnizate la această campanie vor deveni proprietatea organizatorului, cu dreptul de a fi utilizat corespunzător. Participanții la promoție sunt de acord ca datele personale să fie utilizate pentru acțiuni promoționale viitoare, fără alte obligații sau plăți. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu legislația.

10. REGULAMENTUL CAMPANIEI „CADOU LA PROCURAREA INSTALAȚIILOR SANITARE”

Regulamentul Oficial este disponibil pentru toţi participanţii pe www.luminaled.md și în showroom-ul LuminaLED amplasat pe adresa: R.M. mun.Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 42, sau pentru oricine apelând Infoline: 069202042, între orele 8:00 – 18:00, de luni până vineri, 9:00 – 18:00 sâmbătă și duminică, exclusiv sărbătorile legale, pe întreagă durată a Campaniei. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.