Reduceri de WEEKEND

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„REDUCERI DE WEEKEND”

(25.07.2020 - 31.12.2021)
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

Organizatorul campaniei promoționale „REDUCERI DE WEEKEND” este: Compania NAVARH BTB SRL, având sediul la adresa: str.Mihail Sadoveanu 42, mun. Chişinău, MD-2075, Republica Moldova, cod fiscal 1017600008492.

2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

Campania promoțională este organizată și se desfășoară doar în zile de weekend, în perioada 25 iulie 2020 - 31 decembrie 2021, în showroom-ul LuminaLED, adresa se regăsește pe site-ul www.luminaled.md.

Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda și/sau înceta, și/sau amâna, și/sau prelungi oricând perioada de desfășurare a Promoției, aceste decizii urmând a fi aduse la cunoștința publicului prin campanii de publicitate și informare prin mediul mass-media, pagina de internet și/sau prin orice alte materiale și modalități publicitare disponibile.

3. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE.

La această campanie promoțională poate participa orice persoană fizică care achiziționează produse din showroom-ul LuminaLED în zilele de sâmbătă și duminică, pe toată perioada promoțională.

4. CONȚINUTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

Campania promoțională presupune oferirea unei reduceri maximale, prin aplicarea Cardului de discont “PLATINUM”, la procurarea oricărui produs existent în showroom-ul LuminaLED. Nu se aplică reducerea suplimentară la produsele care deja fac parte din alte campanii promoționale. Clientul nu poate cumula concomitent actuala promoție cu orice altă ofertă promoțională existentă.

Aplicarea cardului de discont “PLATINUM” se va efectua de către persoanele responsabile în momentul achitării mărfii de către cumpărător, fie în numerar sau cu cardul bancar, la casă.

5. RESPONSABILITATE.   

Toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanților.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru careva eveniment care determină imposibilitatea participării la Promoție. Toți angajații companiei sunt obligați să informeze clienții despre campania promoțională “REDUCERI DE WEEKEND”.

6. LITIGII.

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

7. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

Regulamentul Oficial este afișat pentru toţi participanţii în showroom-ul LuminaLED amplasat pe adresa: R.M. mun.Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 42, sau pentru oricine apelând Infoline: 069202042, între orele 8:00 – 18:00, de luni până vineri, 9:00 – 18:00 sâmbătă și duminică, exclusiv sărbătorile legale, pe întreagă durată a Campaniei. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial.