REGULAMENTUL TOMBOLEI „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED”

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED”

(09.06.2022 - 17.07.2022)   

1.         ORGANIZATORUL CAMPANIEI .

Organizatorul campaniei „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED” este: Compania NAVARH BTB SRL, având sediul la adresa: str.Mihail Sadoveanu 42, mun. Chişinău, MD-2075, Republica Moldova, cod fiscal 1017600008492.

 

 

2.         DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusive a Legii Nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, Legii Nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

2.2. Prezentul Regulament, reglementează condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniei de promovare a produselor comercializate de ”NAVARH BTB SRL”, în showroom-ul LuminaLED și oferirea cadourilor în cadrul campaniei promoționale.

2.3. Termenii și condițiile prezentului Regulament, sunt obligatorii pentru toți participanții la campanie.

2.4. Prezentul Regulament va fi făcut public începînd cu data de 09.06.2022, fiind disponibil oricărei persoane pe site-ul www.luminaled.md si afișat în incinta showroom-ului LuminaLED.

 

 

 

3.         PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Campania este organizată și se desfășoară în perioada 9 iunie 2022- 17 iulie 2022, în showroom-ul LuminaLED, adresa se regăsește pe site-ul www.luminaled.md.

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda și/sau înceta, și/sau amâna, și/sau prelungi oricând perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale, aceste decizii urmând a fi aduse la cunoștința publicului prin campanii de publicitate și informare prin mediul mass-media, pagina de internet și/sau prin orice alte materiale și modalități publicitare disponibile.

 

 

4.         DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1. La această campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta mai mare de 18 ani, care achiziționează produse direct din showroom-ul LuminaLED în valoare mai mare de 1000,00 (una mie) lei MDL, bon fiscal unic. Bonurile fiscale nu pot fi cumulative din zile diferite.

4.2. În baza bonului de casă cumpărătorul i se oferă posibilitatea de a alege desinestătător produsul care este pus la dispoziție de către organizator conform grilei stabilite:

a.          1000 - 2000 lei

b.         2001 - 4000 lei

c.          4001 - și mai mult

 Cadourile puse la dispoziție pentru fiecare grilă diferă în dependență de valoarea achiziționată de către client. Clientul este în drept să aleagă un produs din grila în care se încadrează valoarea totală a bonului fiscal pentru produsele achiziționate. Ca de exemplu: clientul a efectuat o cumpărătură în suma de 1000 lei (suma indicată pe bonul de casă), acesta este în drept să-și aleagă un produs din Campania „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED” ce aparține grilei de la 1000 - 2000 lei. Clientul nu are dreptul sa-și ia un cadou din altă grilă, ce este preconizată pentru valoarea bonului fiscal mai mare, și invers. 

4.3. Nu pot participa la Campania „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED persoanele juridice și angajații companiei NAVARH BTB SRL.

4.4. Participanţii la Campania „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.

 

 

 

 

5.         CONȚINUTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5.1. Campania „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED presupune oferirea unui cadou în baza efectuării unei cumpărături în valoare mai mare de 1000,00 (una mie) lei MDL, bon fiscal la o singură cumpărătură. Premiul se va acorda în baza bonului fiscal în ziua cumpărăturii efective.

5.2. Pentru expunerea cadourilor va fi folosit un raft pe care vor fi expuse toate cadourile.

5.3. Participantul la Campanie în prezența unui reprezentant a companiei NAVARH BTB SRL, desinestătător va alege cadoul dorit conform grilei stabilite. Cadourile vor fi predate după întocmirea unui proces verbal, semnat de ambele părți.

5.4. Se consideră că Organizatorul și-a executat obligația sa privind informarea și oferirea cadoului Câștigătorului din momentul executării acțiunilor specificate în p. 5.3. al prezentului Regulament.

5.5. Dreptul de proprietate și riscurile asociate cadourilor vor fi transferate câștigătorilor la momentul predării premiilor.

5.6. Cadoul ales de Participantul la Campania „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED nu poate fi schimbat contra valoare bănească sau altă marfă din showroom-ul LuminaLED.

5.7. Participanții la Campania „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED” nu vor avea careva obiecții, pretenții, reclamații etc. cu privire la condițiile stipulate în prezentul Regulament.

5.8. Persoanele participante în cadrul Campaniei, care au primit cadoul și intenționează să restituie marfa procurată, nu dispun de dreptul de restituire a mijloacelor financiare, dar dispun de dreptul de înlocuire a acesteia cu o altă marfă din showroom-ul LuminaLED, amplasat pe adresa: R.M. mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 42 în mărimea valorii achitate.

 

 

6.         RESPONSABILITATE 

6.1. Toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanților.

6.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru careva eveniment care determină imposibilitatea participării la Campania „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED.

6.3. Toți angajații companiei NAVARH BTB SRL sunt obligați să informeze clienții despre condițiile de participare la Campania „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED.

 6.4. Prin participarea la Campanie, toți Participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial și oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală și exclusivă a Participanților și eventualilor câștigători.

6.5. Participantul ce a câștigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă să primească premiul respectiv conform regulilor stabilite de prezentul Regulament sau să prezinte în scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv în aceiași zi.

 

 

 

7.         LITIGII

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

7.2. Organizatorul nu va accepta nici o pretenție cu referire la modul de organizare a extragerii premiului şi privind rezultatele extragerii premiului.

7.3. Participanţii la Campania „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED nu au dreptul să solicite modificarea şi/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.

 

 

8.                   PREMIILE CAMPANIEI „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica sau anula unele premii pe toată perioda desfășurării campaniei promoționale. Fondul de premii include:

-Corpuri de iluminat;

-Becuri și surse de iluminat;

-Scule manuale;

-Articole de decor;

- Accesorii baie;

-Alte premii.

 

 

9.         CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta campanie promoțională în conformitate cu legislația în vigoare. Toate datele personale ale participanților furnizate la această campanie vor deveni proprietatea organizatorului, cu dreptul de a fi utilizat corespunzător. Participanții la promoție sunt de acord ca datele personale să fie utilizate pentru acțiuni promoționale viitoare, fără alte obligații sau plăți. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu legislația.

 

10.         REGULAMENTUL CAMPANIEI „POTOLEȘTE-ȚI SETEA DE CADOURI LA LUMINALED”

Regulamentul Oficial este disponibil pentru toţi participanţii pe www.luminaled.md și în showroom-ul LuminaLED amplasat pe adresa: R.M. mun.Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 42, sau pentru oricine apelând Infoline: 069202042, între orele 8:00 – 19:00, de luni până vineri, 9:00 – 18:00 sâmbătă și duminică, exclusiv sărbătorile legale, pe întreagă durată a Campaniei. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.